Hei, du er besøkende nr:
free hit counter
s
den 15.06.2014

   Hitcounter  Velkommen!

                      Webmastere: Sverre E Olsen & Lise Tollefsen Slembe                            (oppdatert 16.juni-2014)

 

You tube video by HULK's leader

Click on the picture below / Klikk på bildet under

Ny 30 april 2012

 NY blogg for deg som har lyst til å ytre deg fritt om hva du mener om samfunnet,       helsetilbud her i landet og annet du er opptatt av! Snart blir HULKs hjemmeside også koblet til ytterligere hjemmeside med frie ytringer i form av videoer som du kan sende inn.  

Klikkher...

HULk's leaders many you tube videos / HULK leders mange you tube videoer                      

Clickhere...

IMPORTANT MESSAGE TO THE WORLD

Clickhere...

24 januar 2011

HULK - leders appell på you tube til deg som ung, firmaer og andre .                                                                                                                             

klikk her....

HULK finner du i Brønøysundregistrene på link under

http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=989123300

(14.04.2010)                               

Mitt syn på barnevern-industrien og annet av samfunnsproblematik på linken under.

klikk her...

http://www.facebook.com/video/video.php?v=452778830568&comments==

Nytt stoff lagt inn på TRO- siden  (den 04.01.2009)

(15.12.2009)                                                                                              NEWS/NYHET!                                                                                                                     Listen to the young victim of the Gardasil vaccasine (on you tube) and start crying...!                                                                                                                                      Hør på det unge offeret av Gardasil vaksinene (på you tube) som man kan gråte av...          

Click on the picture below to hear the young womans story and read more here...                                                                                                                                        Klikk på bildet under for å høre den unge kvinnes fortelling og les mer here...

 

(13.12.2009)                                                                                                               

Important stuff you should take a further look on....                                                       

viktig stoff du bør ta en nærmere kikk på...

21.07.2009)                                                                                                        

 NYHET! Les om alle livsfarlige birvirkninger giftmiddelet ASPARTAM som            finnes i mat- og drikkevareprodukter kan gi, til og med føre til koma og døden for noen!!!                                                                                                                             

Klikk her..

15.10.2009       NYHETER/NEWS                                                                                                        

Young woman seriouse sick of the swine-flu vaccasine!                                             

Ung kvinne alvorlig syk av svineinfluensa vaksinen!                                                 

Click on the picture below/Klikk på bildet under

  

oppdated/ oppdatert 26.11.2009     NYHETER/NEWS                                                                                                              

Vi advarer deg mot den nye farlige svinevirus vaksinen. Ikke ta den!!!                                

We warn you about the danger swine flue vaccasine. Dont take it!!!                                

Click here..  

14.07.2009                                                                                                    NYHET!                                                                                                                           

Flere og flere bevis på  hvordan ADHD medisinforbruket øker blant nordmenn.          

Hvorfor er ikke legene selv med på å stoppe denne økningen...?                                                                                                            

Klikk her.. 

06.07.2009                                                                                                                  

NYHET  fra Dagbladet og ABC Nyheter                                                                

Pasienter får ikke vite om feilmedisinering

28.06.2009                                                                                                

 Barnevernspedagog - Håkon Rie Uelands egenoppfatning og studier om ADHD lidelsen

Siden er oppdatert 27.06.2009                                                                                            

l

es om lille hjertesyke Jonas på 3 år som vår helseminister svikter og leger på rikshospitalet som istedet for å hjelpe Jonas foreldre sender inn bekymringsmelding på dem til barnevernet av ren hevnaksjon! Og dette skal man kalle et "demokratisk samfunn???"

22.06.2009                                                                                                                        

Nytt videopptak med leder         

26.05.2009                                                                                                               

 Oppdatert med nytt stoff på Nyhetssiden 

 

26.05.2009                                                                                                                        

 New videos with the HULK's leader

NB: ABBA er en ny diagnose - Georg Ulvehøj - forfatter av boken : Våre ti intelligenser har oppfunnet istedet for ADHD diagnosen.

ABBA er forkortelse for: ABSOLUTT BEGAVET, BARE ANNERLEDES.

- Georg !

 

 

     HULK's kontakt informasjon / HULK's contact information

                    http://www.hulk.no/2008%20new/KONTAKT%20HULK.html

 

 

                                    HULK's oppslagstavle

     http://hulk.no/2009/Capture_20091205_12.wmv

 

 

               HULK leaders you tube vide to afterthoughts to

                       the worlds politicians and other...

 

 Click on the picture below /klikk på bildet under

      

http://www.youtube.com/watch?v=qWB4QErHu1k  

 

Click on the picture below.../Klikk på bildet under...

 

 

                             

 

New link-site with valuable information

Ny link-side med verdifull informasjon

click on the picture below / klikk på bildet under

 

 

 

 

     

               m              (august 2010)(

                                MY INVITATION AND IMORTANT MESSAGE TO YOU!

                                MIN INVITASJON OG VIKTIG MELDING TIL DEG!

                                 Click on the picture below....

                                 Klikk på bildet under....

 

 

 

 

 

 

                               http://www.abc-7.com/global/story.asp?s=11558731

 

Click on the picture to read more...

klikk på bildet for å lese mere...

 

 

http://www.museumofhoaxes.com/hoax/weblog/comments/5553/

 

 

  STOP NOW ALL THE VIOLENCE AGAINST CHILDREN AND YOUTH!

                STOP NÅ ALLVOLDEN MOT BARN OG UNGE!

 

Click on the picture /kllikk på bildet

 

 

 

   This you tube movie is to remind you as young and parent about 

              the importance to not give up your fight for those you love.

             

              Denne you tube videoen er for å minne deg som ung og foreldre

              på viktigheten av å ikke gi opp å kjempe for dem du elsker. 

          

http://www.youtube.com/watch?v=zFVGdZOhlL0  

 

 

 

                      This girl have a important message to bring us all!

                                 Denne jenta har et viktig budskap å bringe oss alle!

 

                                            Please click on the picture below..

            

    

             En mor opplever at et mirakel skjer med hennes alvorlig syke  

                barn...

  

                                                                 Klikk på bildet under

 

 

                SANNHETEN OM SVINE-INFLUENSAEN

                     (Sendt fra Signe i Spania den 03.12.2009)

                           

                             klikk her...

 

                           Enda et nytt offer for den helsefarlige svineinfluensa-

                       vaksinen!

 

(vg.no 12.12.200)

Lammet etter svineinfluensa-vaksine

klikk her...  

                                                                  

             

http://www.nyhetsspeilet.no/2009/06/nordmenn-skal-massevaksineres-un%c3%b8dig/

 

          The truth facts about the danger swine flu shut you

                and your family shouldn't take!                                   

                Listen to Dr. John Virapens hole truth about the corrupt

                pharma industry and the worlds corrrupt "top elite!"

                More true facts will be present here also from other doctors.

                Click her... and take a look on the link above....

 

                          

MOT INFLUENSA VAKSINE KAMPANJE

                        Klikk her og skriv ditt fulle navn mot GlaxoSmithKlines giftvaksine

 

   

 

 

                                     

 

                        WHO (World Healt Organization) mislead the worlds population in close

                         collaboration with the big pharmaindustry! They call it a "pandemi" in

                         their evil reason to get people to take this danger flu shot!

                        

 

                         WHO (Verdens helseorganisasjon) villeder verdens befolkning i tett

                          samarbeide med den store pharmaindustrien og verdens ledere!

   

                                Click on the picture below... / Klikk på bildet under...

 

 

 

 

Dont inject me - music video with Mike Adams

 

Click on the picture

 

 

 

Welcome to the conspiration world!

velkommen til konspirasjonens verden!

 

Click on the picture below/klikk på bildet under

 

             

 

Click in the picture below to see how the politicial health reform works!

Klikk på bildet under for å se hvordan den politiske helsereformen virker!

 

    MY 2009 APPEAL IN BOTH TWO VIDEOS AND

         LETTER TO ALL YOU MY FRIEND IN DISTANT

         COUNTRIES

          (22.05.2009)

          Click  here..

 

  

I have a important message I like to cheer with you!

http://hulk.no/2009/Capture_20090525_17.wmv

 

 

   My deepest thoughts about humanity I'll like to share with you...

          http://www.hulk.no/TOMSIDE/MY%20DEEPEST%20INNERTHOUGHTS.html

 

 

                             Barnevernindustrien

                                                    klikkher...

 

 

                             Rolf Kenneth Myhre

(Ny side lagt inn den 15.12.2009)

                             Medisinsk forfatter og en person som har visdom om det meste...

Klikk på bildet!

 

 

   The bioterrorism and the murdering of unsient children and young    

                need to be stoped ones and for all! And we all need to do that

                together!

               (click on the picture below)

http://www.fda.gov/Food/FoodDefense/Bioterrorism/default.htm

http://www.republicoflakotah.com/2009/the-mask-slips-for-those-with-eyes-to-see-preparing-for-the-real-pandemic/

   

     

    We want to STOP our gouvernment from giving our         

               children healthdestroing and deathly vaccasines! 

 

       

 

             

 

           (Redigert 02.12.2009)

    Stoltenberg regjeringen. den mest sviktende regjeringen i

         manns minne! Les HULK leders artikkel!

         Klikk her...

 

          

         

 

 

      

           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 

                  

                      (09.07.2009)

           Er våre helseministere totalt blottet for medansvar, medfølelse og

               medmenneskelighet? JA, det må de være, ellers hadde han

               sørget for at lille alvorlig hjertesyke Jonas - 3 år raskt hadde

               fått den nødvendige adekvate behandlingen han trenger på et

               et sykehus i Boston (USA) for lengst skal han kunne ha en

               mulighet til å overleve! Men det ser visst ut som stortingspolitikere

               blir førsteprioritert i helsekøen og hva rask behandlig gjelder,

               før et alvorlig hjertesykt lite barn! 

            

 

                  Lille Jonas tre år har en alvorlig hjertelidelse han trenger behandling for i

                  utlandet da rikshospitalet i Oslo ikke har behandlingstilbud godt nok, noe

                  selvgode leger der ikke vil innrømme! Vår tidligere "medmenneskelig"

                  helseminister - Bjarne Håkon Hanssen har avvist foreldrene til Jonas som

                  har bedt om økonomisk help til å få deres lille kjære gutt inn på sykehus i         

                  Bosten.

                 

                  Håper du som leser av vår hjemmeside vil være med og bidra litt økonomisk          

                  til at Jonas 3 får en sjanse til å leve et langt liv som det du selv ønsker for

                 dine barn og deg selv. Les mer om Jonas sak ved å klikke deg inn på linkene    

                 under

 

http://www.hjertebarn.org/jonas_saken.htm 

http://www.hjertebarn.org/markeringer.htm

http://www.abcnyheter.no/node/90951

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THE PHARMAINDUSTRY GIVE YOU CANCER!

    Do you want to know truth about why so many people get cancer?

                 Ønsker du å vite hvorfor så mange mennesker får kreft?

                  Click on the picture below/klikk på bildet under

           

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

klikk på bildet under og lese mer..

HENSYNSLØS POLITIKK…

Rundt 1938 dukket det første antibiotika skapt av menneske opp. Samtidig så man også    oppstandelsen til den hensynsløse monopolistiske og korrupte lege- middelindustrien vi                   har i dag. Å beskrive industrien som hensynsløs er helt berettiget da deres  første punkt på      agendaen var å fullføre eliminasjonen av  sølv brukt som remedie innen det medisinske    etablissement.
 
Les mer ved å klikke på bildet under...

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

STOPP CHILD ABUSE

       Klikk here...   

      

 

 

      

       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

   Psykiatri liv og Helse / Psychiatrie, life and health

 

(lagt inn den 27.12.2009)      

      Maktmisbruk fra norsk helsevesen ved fylkeslege Caroline Olsborg

                20.04.2009

                                 Klikk på bildet under....

 

                             

                           (Fra Dagbladet og ABC nyheter den 06.07.2009)

      Pasienter får ikke vite om feilmedisinering

           http://www.dagbladet.no/2009/07/06/nyheter/innenriks/helse/7068825/

http://www.abcnyheter.no/node/91810

 

 

 

ENDELIG!

 

Norsk rockeband slår hardt til mot psykiatrien

                 Norwegian rock-band against the psychiatrie!

 

ABC nyheter -09.06.2009

 

                                   

                   Please contact HULK's leader - Lise Tollefsen Slembe on her e-mail adress:    

                   hulk@broadpark.no 

 

 

       Hør hva vi mener om pengeindustriens kynisme ovenfor psykisk

            lidende!

            (Stoff fra 2008)

             http://www.hulk.no/HULK%20animasjoner/Til%20ettertanke_072008.avi

            

                                                    

     

       LIVSFARLIGE ANTIDEPRESSIVE/PSYKOTISKE

              MEDISINER OG VAKSINER!

                 http://www.hulk.no/TOMSIDE/LIVSFARLIGE%20MEDISINER.html

 

          

     Dangerous antidepressive/psychotic medicines and vaccasines we as organization

             want to  STOP   from being produced and given to both children and youngster,

             not only here in Norway but all over the world! Take a look at our site on the  link

             above the picture and you'll  find a list  over some of the most dangerouse medicine

             doctors and psychiatrie still use as their bad health treatment.

 

        

 Klikk på bildet under for å forestille deg hvordan mange menneskers                 skjebne fremtiden vil bli , der den ene etter andre som er under psykiatrisk  medisinsk behandling bare forsvinner i sitt eget mørke "tomrom!" 

Les vårt viktige budskap  med den forståelsen av at dette faktisk er fremtidens     virkelighet,  fortsetter vi å akseptere den medisinske tilintetgjørelsen som skjer av uskyldige og maktesløse mennesker som psykiatrien og legemiddelindustrien står ansvarlige for! Ikke minst våre egne barn!

 

Click on the link or picture below to see the futures reality cause of the danger medicines and vaccasines our authorities refuse to stop for being produced and used on unisent people both here in Norway and the rest of the world , just     like posioned food and drinkproducts where we find  in the danger and deathly    stuff; ASPARTAM!  

But here in Norway it has now be registrated a new political parti in regi of the HULK's leder and few other clearthinking people. As a liberal humansitic political parti we want to STOP deathly medicines and ASPARTAM products FOR GOOD!

THIS IS THE BEGINNING ON OUR WAR AGAINST THE CORRUPT POLITIC AND PHARMAINDUSTRY!  

                                             http://www.hulk.no/Rovdrift.html

Click on the picture below and you can imagine what the future for us as human have in store   if we dont already now stop the pharmna industry and all their companies as for example   GlaxoSmithKline  and  Elli Lilly to produce danger antidepressive/psychotic medicine and vaccasines as doctors and the psychiatrie still use...

 

Psykologi og kirken/psychology and the church

(with valiuable links under you shuld take a furter look on)

The psychiatric bibel DSM - IV - TR is the big reason for that thousand of children all over the world suffer from seriouse mental illness, have big suicide problems and also take their own life and others..! 

Now we search for a close collaboration with people and organizations all over the world for STOPPING this danger "trend!" We have seen enough of tradegies among children and young her i Norway because of psychiatric bad healthtreatment.

Click here...

Verdens religion burde vært basert på bibelens budskap og ikke psykiateres og psykologers "skinnhellige bibel; DSM - IV-TR" og overbevisning som er årsaken  til at millioner av mennesker i dag MOT SIN VILJE og UTEN  Å VÆRE SYKE  har bli diagnostisert med en lidelse/sykdom, ikke minst lever med stor innebygd fryktfølelse og angst! ! Her i HULK er vi opptatte av religiøse spørsmål, like mye som vi er opptatte av å stille spørsmålstegn ved den feilslåtte helsepolitikken vi har hatt gjennom mangfoldige av år her i landet! 

Klikk here...

 

 

                                      Självmord och psykofarmaka

                                        http://www.hulk.no/TOMSIDE/ADHD.html

 

          

                                             Reidun Ueland

           

                                                         http://reidunueland.com/

 

     

                                    http://jannel.se/suicidpsykofarmaka.pdf

                            www.transworldnews.com/NewsStory.aspx?id=55870&cat=10

 

 

                                Brev til unge,pårørende og andre                           

                                        http://www.hulk.no/2008%20new/brev.html

 

 

                     Loven mange i psykriatrien ikke ønsker å lese... 

 

                                         http://www.hulk.no/Forvaltningsloven.html

 

               Hør HULK - ledernes syn på psykiatrien!

                                  http://www.hulk.no/PERSONLIGE%20BILDER/Sl1.wmv

                                  http://www.hulk.no/PERSONLIGE%20BILDER/Sl2a.wmv

                                  http://www.hulk.no/PERSONLIGE%20BILDER/Sl3.wmv

 

         

 

      Om vår skepis til medisiner som gis schizofrene og

             sinnslidende...

                http://www.hulk.no/TOMSIDE/Psykiatrisk%20tilint.%20gj..html

  

 

    Vi oppfordrer deg som lege, psykiater og andre innen vårt helsevesen, der i

           blant våre helsemyndigheter å se vår egenregissert musikkvideo på vegne av

           alle unge psykisk lidende her i landet. Det finnes tusenvis av tilfeller av unge

           med psykiske lidelser som på institusjonene de befinner eller i sitt eget hjem

           har minimal kontakt med omverdenen! Dette grunnet det mangelfulle

           oppfølgingsapparatet som finnes både i psykiatrien og generelt i vårt såkalte;

          "hjelpeapparat!" Det er på tide at det skjer en forandring til det bedre for

           unge med psykiske lidelser som befinner seg i en svært isolerende situasjon

           der de verken har en støttekontakt eller kontakt med andre på sin egen

           alder! Vi oppfordrer en hver voksen, om det så er foreldre og/eller

           familiemedlem å forene dere med oss i kampen om å få forbedret støtte og

           behandlingstilbudene for unge med psykiske lidelser. 

           http://www.hulk.no/HULK%20animasjoner/Imagin%20all%20the%20people%20-            % 20BEST.wmv

  Ta en titt på virkelighetens fasade bak psykiatrien ved å se videoen her der 

         en av  "våre" unge beskriver hvordan hun sakte men sikkert  har blitt mentalt

         ødelagt av livet på institusjon etter institusjon og den umenneskelige

         behandlingen hun mener psykiatrien har gitt henne!

 

        http://www.hulk.no/HULK%20animasjoner/Kjre%20deg%20som%

         20helsemyndighet%20-%20Video.wmv

 

      Sendt av Bo Zackrisson - kjent svensk redaktør og utgiver av

         ovennevnte blogg og  redaktør for 2000- Talets vetenskap

            http://www.2000taletsvetenskap.nu

 

       

         Gå inn på linken under og vær med på den heftige debatten som

         foregår på Zackrissons blogg  der du blant annet finner du

         ytterligere informasjon om Virapens bokutgivelse! 

          

          http://blogg.passagen.se/millimetervagor/entry/i_john_virapen_fd_vd

 

         les også Nettavis - artikkelen om legemiddelkonsernet - Eli Lilly

        som bevisst går inn for å fortie livsfarlige bivirkningsfarer med deres

        medisinprodukter! 

          http://www.nettavisen.no/verden/article2293534.ece  

 

 

       SE VÅR STORE ALVORLIGE SAK ( 25.02.2008) SOM VI I

           HULK AKTER Å GÅ TIL HØYESTE HOLD MED....

           http://www.hulk.no/Tilsynssak/Tilsynssak.html

 

 

              http://www.hulk.no/HULK%20animasjoner/Sttt%20oppom%20unge%

              20psykisk% 20lidende-.WMV

 

 

 

           VIKTIGE ARTIKLER (fra 2008)        

             http://www.hulk.no/TOMSIDE/VIKTIGE%20ARTIKLER.html

                  Mine Erfaringer Med Psykriatriske overgrep

            (Disse artikklene er overført til Viktige artikkler)

 

 

      Royal Raymond Rifes kamp mot legemiddelindustrien 

           http://www.hulk.no/Royal%20Raymond%20Rife/Royal%20Raymond%

             20Rife.html 

             http://www.cchr.org/video/current_campaigns/museum_video_tour.html

              

       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                Vår skepsis til ADHD diagnosen

 

(Fra ABC nyheter 14.07.2009)

      Er en god del leger og psykiatere besatt av ondskapens verk    

               eller bare virker det sånn...? Foreldre tør å si NEI til å la  

               deres barn bli mentalt ødelagt av blant Ritalin og Strattera

               medisinen som inneholder dopingsmiddelet - Dextro-

               Amfetamin men som kun markedsføres som: Dexamin ( De

               unge kaller det for " the game ADHD diagnosis! "

               klikk her...

      

 

                            ABC NYHETER 30.04.004

 

                         Advarer mot alvorlige bivirkninger

            Medisiner mot ADHD kan forårsake hallusinasjoner, mani og uro,

              advarer Legemiddelverket, men bryr de seg? Svaret er blankt - NEI!!!

http://www.abcnyheter.no/node/88058  

       

       Om vår skepsis om neddopingen som skjer ovenfor ADHD

            barn...  

                http://www.hulk.no/TOMSIDE/ADHD.html  

 

 

      Skolen blir en psykiatrisk klinikk - om spørreskjemaer

           sponset av legemiddelselskap

         

          Av Elsa Wendel Adalbéron

             http://www.hulk.no/TOMSIDE/ELSA%20WENDEL%20om%20psyk.%

             20tvangstester%20av%20skolebarn.html

 

 

     Les også mer om Elsa Wendel Adalbéron på vår ADHD side...

             http://www.hulk.no/TOMSIDE/ADHD.html

 

 

      Boken VÅRE TI INTELLIGENSER av Georg Ulvehøj anbefaler  

           så absolutt foreldre med barn som har fått ADHDdiagnosen å  

              bestille ved at du du går inn på linken:

               http://www.adhd-alternativ.no//books.htm

 

 

        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

            

     Vår avsky til elektrosjokk - ECT behandling

 

 

 

      Om vår avsky til ECT- Elektrosjokkbehandling som foregår...

              http://www.hulk.no/TOMSIDE/ELEKTROSJOKK.html

 

<颤ᠪ>    Peter Larsson                                                           

        http://www.peterularsson.se/gott-nytt-ar-2009/  

         http://www.peterularsson.se/protestlista-mot-anvandningen-av-el-chocker-ect-       electroconvulsive-therapy-elbehandling/

 

  

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           ( Oppdatert med nytt stoff den 04.01.2010)

    HVA MED SAMVITTIGHET KOMBINERT MED RELIGIØSE TROS-

           OPPFATNINGER OG SAMVITTIGHET I VÅRE HOLDNINGER SOM  

           MEDMENNESKER OG BEHANDLERE?

             http://www.hulk.no/TOMSIDE/TRO..Nytt.html

 

 

      What we know is that a lot of doctors and psychiatric call them self religiouse

               and christian belivers. They are going to the church, praying to their God on

               sundays but still they give danger and deathly medicine to children, young and

               other as a treatment for mental illness!!! On our site here we take up important

                questions about those doctors.  

 

 

        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------              

                               

                       ØKENDE VOLD  BLANT BARN OG

               UNGE!       

(Oppdatert med nytt stoff den 29.11.2009)

 

       NÅR ANTIDEPRESSIVE MEDISINER FREMSKAPER VOLD

       OG DRAPSHANDLINGER, IKKE MINST; SELVMORD

       BLANT  BARN OG UNGE!

       Klikk her...

 

 

       Vold og mobbing blant barn og unge øker i takt med stigende fattigdomsproblemer

       blant mange familier her i landet. Vi befinner oss i økonomiske nedgangstider

       der skillsmisser  rundt om i hjemmene øker, familier, går i oppløsning, rusproblemer-

       og pilleavhengighet blant voksne øker og det samme gjør psykiske lidelser og

       pilleavhengighet hos barn og unge! Skolene rund om i landet er langt ifra flinke nok

       med hensyn til å oppfange barna og de unge signaler uttad, der det foreligger psykisk

       lidelser blant barn og unge som kanskje blir mobbet av sine meelever - og/eller er

       utsatt for mobbing der hjemme! Det er ikke bare for en lege å skrive ut en resept

       lykkepiller eller Ritalin for en påstått ADHD lidelse, for så glemme å gågrundigere til

       verks, der det faktisk kan dreie seg om andre forutliggende årsaker til at et barn eller

        ungdom blir innesluttet eller kanskje ender opp med en agressivt og voldelig attferd!

        

        Noe må forandres på i vårt samfunn og grunnleggende holdninger som voksne

        mennesker.  Hvis ikke kan man regne med skoledrap også her hjemme om kort tid,

        kanskje til og med innen år 2009 er omme!

 

        http://www.hulk.no/TOMSIDE/Drap%20og%20vold%20blant%20unge%20-% 

        20ny%20siste23.%20sept..html                                            

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                     Forskjellig underholdningstoff for deg som

             ung

 

                Different entertainmentstuff for you as young

               

 

         Forskjellig underholdningsstuff for deg som ung både på

                      engelsk og norsk

                     

                      Different entertainment stuff for you as young in both 

                       english and norwegian

 

                       

DIKT

http://www.hulk.no/2008%20new/DIKT.html

 

FOR KUN UNGE / FOR ONLY YOUNG!

http://www.hulk.no/TOMSIDE/DE%20UNGES%20SIDE.html

 

Andre linker/Other links...

 

CONTACT US IN HULK / KONTAKT OSS I HULK!

http://www.hulk.no/2008%20new/KONTAKT%20HULK.html

                                            MINE TANKER                                             http://www.hulk.no/TANKER/Tanker.html

 

Nyttige pc tips!

http://www.hulk.no/Nyttige%20pc%20tips/Nyttige%20pc%20tips.html

 

Nyttige råd 

http://www.hulk.no/nyttigerad.html

 

 

OM VÅRE IDEER, TANKER, PLANER OG MÅL FREMOVER 

 http://www.hulk.no/mal.htm

 

Om  HULK 

 http://www.hulk.no/omhulk.htm

  

 

 Torget /The Tower

 http://www.hulk.no/torget.htm

   

LINKER/LINKS

http://www.hulk.no/TOMSIDE/LINKER.html%20.%20ny.html

 

 

 

 

 

 

 

 

      
VÅR APELL TIL DEG SOM FIRMA, UNGE OG ANDRE PÅ YOU TUBE!
         
 
Vi trenger din hjelp og støtte til å få betalt vår store fast -telefonregning,  for nå er fasttelefonen her i HULK stengt inntil videre og kun vårt mobil-nummer: 97 13 65 15 kan man nå oss på! Dette er en stor krise for oss siden vi i lang tid har hatt kontakt med unge som befinner seg i store livskriser!  Mange av disse unge ser også på oss I HULK som deres eneste familie og kontakt-nettverk. 
 
Vær derfor med å støtte oss!
 
Klær, bruksting og ditt økonomiske bidrag mottas med STOR TAKK denne vinteren og våren 2011. 
 
                          konto til formål for HULK er:
  3411 28 69605
 
Registrert i Brønnøysundsregistrene på org.  nummer:
 
Medlemskap for unge pr. år er kr. 100,-
 
3411  27  24054
 
  Støttemedlemskap for pårørende og andre er årlig kr. 250,-
3411  27  24054
  Ønsker du som bedrift, firma eller selskap å støtte oss hvert halvår blir vi svært takk- nemlig for det, da vi har nok av utgifter her med hensyn blant annet telefonutgifter til unge som befinner seg i en akutt livskrise, da også utgiter i forbindelse med reiser til og fra der den unge befinner seg, enten    det er her i Bergen, eventuelt i andre kommuner av landet! 
  Støttebeløpet bestemmer du selv som bedrift og/eller firma og vi vil sende deg (etter behov) en giro til ditt støtteformål.
 Vanlig sponsorkonto som går til faste forskjellige utgifter vi som organisasjon har, deriblant oppsøkende reiser til og fra der unge (og deres pårørende) bor, ansvarsgruppemøter med den psykisk lidendes unges lege og helsepersonell (andre offentlige hjelpe instanser), samt alle våre telefonutgifter månedlige telefonutgifter som etterhvert har blitt store!                                     
  TLF HULK v/ leder Lise: 97 13 65 15                                       
 

Hvorfor vi trenger nettopp DIN støtte!

VIDEO!!

Ta en titt på virkelighetens fasade bak psykiatrien ved å se videoen her der en av  "våre" unge beskriver hvordan hun sakte men sikkert har blitt mentalt ødelagt av  livet på institusjoner og den umenneskelige behandlingen hun mener psykiatrien har gitt henne!

 

Vi i HULK styret ønsker alle psykisk lidende unge, forsømte stoff-misbrukere og deres pårørende en HJERTEVARMT og HELSE- BRINGENDE NYTT ÅR - 2011, der vært store ønske er at dere alle blir omsluttet av gode medmennesker, ikke minst; leger og psykiatere som har det man kaller " med menneskelig innsikt" og forståelse av hva nettopp DU som et levende menneske har behov for av behandling og hjelp annet enn medisiner og helseskadelige vaksiner!

 

VERDIFULLT BUDSKAP TIL ENHVER DER UTE!

Til ettertanke for deg som behandler av etthvert liv!

Etthvert liv på denne jorden har et hjerte - stort eller lite!

Etthvert hjerte som slår og viser tegn til liv har livets rett til

bli tatt godt hånd om, bli elsket, akseptert og forstått.

Etthvert liv av oss, enten vi er barn, unge, eldre

eller om vi har et handikapp eller ikke

om vi er fattige eller rike... 

Vi har alle like stor verdi som mennesker

til å bli behandlet med stor medmenneskelig omtanke,

der den medmenneskelige omtanken først og fremst

handler om å etterkomme det andre menneskes behov

for å føle seg frisk, lykkelig og tilstrekkelig som

MENNESKE

 

Lise Tollefsen Slembe

Ansv. Leder for HULK

og 

 HULK styret  

 

 

   Under - forskjellige land som besøker siden vår..

Neocounter:
 

Slide Show

NO MORE WAR!

Click on the picture below / klikk på bildet under 

 

 

Sist endret: 14.04.2010